Kontakt

Živá škola n.o.

zivaskola@gmail.com

Ohľadom informácií týkajúcich sa pedagogiky a vzdelávania kontaktujte: 0948/349 942

Ohľadom finančno-organizačných otázok, fungovania n.o. a sponzoringu kontaktujte: 0905/170 406

Najnovšie informácie a aktuality nájdete vždy aj na našej facebookovej stránke: Živá škola Nové Zámky

Číslo bankového účtu Živá škola n.o.:  SK54 8330 0000 0022 0144 1960

IČO: 51736730