Naši učitelia a učiteľky

Mgr. Miroslava Okuliarová (triedna učiteľka 3.ročníka v školskom roku 2020/21)
Pracovala ako triedna učiteľka na štátnej škole i súkromnej Waldorfskej škole v Bratislave. Pôsobila ako garant za pedagogickú oblasť v Zariadení lesnej pedagogiky Krásne Sady – Mlynica. Je držiteľkou environmentálnej ceny Živel roka 2015, za stavbu hlineného domu so svojimi žiakmi, absolventka kurzov intuitívnej pedagogiky a pedagogiky Marie Montessori.

Mgr. Barbora Frýželková (triedna učiteľka 2.ročníka v školskom roku 2020/21)
Vyštudovala anglický jazyk a literatúru na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, je absolventkou ZUŠ v hre na priečnu flautu. Sprevádzala deti v Detskej lesnej škôlke v Nových Zámkoch. V súčasnosti študuje waldorfskú pedagogiku a primárnu pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Je lektorkou anglického jazyka metódou Helen Doron English.

Mgr. Katarína Palacková (klubistka pre 2. a 3. ročník v školskom roku 2020/21) Po ukončení štúdia na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre pracovala niekoľko rokov v sociálnej oblasti. Po narodení dcéry sa rozhodla svoje vzdelanie rozšíriť o doplňujúce pedagogické štúdium a v súčasnosti študuje primárnu pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Za najdôležitejšie vo výchove dieťaťa považuje rozvinutie jeho schopností do takej miery, aby bolo v dospelosti schopné vlastnej orientácie a vlastného úsudku.

Mgr. Ivana Csutorová (anglický jazyk)
Vyštudovala anglický jazyk na Masarykovej univerzite, niekoľko rokov žila v zahraničí. V Nových Zámkoch vedie jazykovú školu Helen Doron English, v ktorej sa deti učia celosvetovo úspešnou metódou osvojovania angličtiny ako materinského jazyka. Má dvoch synov a vo voľnom čase sa venuje štúdiu inovatívnych pedagogických smerov.

Mgr. Veronika Mihóková (triedna učiteľka pre prvý ročník v školskom roku 2020/2021)
Vyštudovala pedagogický smer – slovenský jazyk a literatúru a ruský jazyk a literatúru. Pôsobila ako učiteľka na ZŠ Nábrežná v N. Zámkoch, je spoluzakladateľkou Lesnej detskej škôlky v Berku, v súčasnosti pôsobí v Súkromnej základnej škole waldorfskej v Bratislave. „Väčšiu časť  života sa venujem pedagogickým témam. Pedagogika, ktorá vychádza z poznania človeka je to, čo v Živej škole, bude stále živé.“