Spolupráca rodičov a školy

Živá škola je postavená na viacerých pilieroch, ktoré silno predpokladajú spoluprácu rodičov. Na to, aby sme mohli deti správne viesť cez jednotlivé aj zložité obdobia ich života potrebujeme, aby sa rodičia pravidelne informovali o tom, čo sa v škole deje. Je potrebná ich aktívna účasť v tomto procese. To znamená:

  • Každý týždeň dostávajú rodičia v mailovej komunikácii alebo inej vopred dohodnutej forme zhrnutie týždňa a dôležité informácie k chodu triedy. Je nevyhnutné si tieto správy čítať.
  • Raz do mesiaca organizuje triedny učiteľ rodičovské stretnutia – účasť rodičov je kľúčová – aby vedeli čo sa v triede učí a bude učiť, prečo a akým spôsobom, ako sa deťom darí, čo je treba nachystať na ďaľšiu epochu.
  • Individuálne konzultácie podľa potreby, ideálne aspoň 2x do roka.
  • Akcie a slávnosti školy – sú 4x do roka. Účasť na nich je povinná ako na vyučovaní.
  • Školské výlety, exkurzie – každoročne. Sú dôležitým elementom vo vytváraní kolektívnych vzťahov ale aj budovaní samostatnosti či iných kvalít, ktoré by sme účasťou len na vyučovaní v škole nikdy nedosiahli.

Od vstupu do školy proces výchovy dieťaťa držia rodičia v rukách spolu s učiteľmi zhruba rovnakou mierou. Na to, aby sme nepoôsobili na dieťa mätúco od rodičov potrebujeme:

  • Otvorenosť na konzultáciách s učiteľom
  • Informovať o zmenách v rodine, ktoré sa zásadným spôsobom týkajú dieťaťa.
  • Komunikovať včas svoje problémy, pochybnosti, nesúhlas… Komunikovať priamo s triednym učiteľom, nie poza chrbát a už vôbec nie pred dieťaťom, neprenášať svoj probém na dieťa.
  • Ak máte problém priamo s triednym učiteľom, môžete sa obrátiť na riaditeľa školy, ktorý sa pokúsi spoločne s vami nájsť riešenie.
  • Zásadné rozdiely v prístupe k deťom zo strany školy a rodiny sú signálom na zváženie zmeny triedy Živej školy na klasickú.