Učiteľky a učitelia Živej školy

Mgr. Miroslava Okuliarová - Živá škola Nové Zámky

Mgr. Miroslava Pláničková (zakladajúca triedna učiteľka Živej školy, momentálne na materskej dovolenke)

Pracovala ako triedna učiteľka na štátnej škole i v súkromnej základnej škole waldorfskej v Bratislave. Pôsobila ako garant za pedagogickú oblasť v Zariadení lesnej pedagogiky Krásne Sady – Mlynica. Je držiteľkou environmentálnej ceny Živel roka 2015, za stavbu hlineného domu so svojimi žiakmi, absolventka kurzov intuitívnej pedagogiky a pedagogiky Marie Montessori.

Mgr. Michal Klučka (triedny učiteľ 4.ročníka v šk.roku 2021/22)

Vyštudoval fyziku a manažment na FMFI Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil na Súkromnej základnej škole waldorfskej v Bratislave ako triedny a odborný učiteľ matematiky a fyziky. Waldorfskú pedagogiku študoval v nemeckom Kasseli.

Mgr. Barbora Frýželková - Živá škola Nové Zámky

Mgr. Barbora Frýželková (triedna učiteľka 3.ročníka v šk. roku 2021/22)

Vyštudovala anglický jazyk a literatúru a následne aj primárnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, je absolventkou ZUŠ v hre na priečnu flautu. Predtým ako začala učiť v Živej škole sprevádzala deti v Detskej lesnej škôlke v Nových Zámkoch. V súčasnosti sa vzdeláva vo waldorfskej pedagogike a je lektorkou anglického jazyka metódou Helen Doron English.

Mgr. Veronika Mihóková - Živá škola Nové Zámky

Mgr. Veronika Mihóková (triedna učiteľka 2. ročníka v šk. roku 2021/22)

Vyštudovala pedagogický smer – slovenský, ruský jazyk a literatúru, waldorfskú pedagogiku vyštudovala v Bratislave. Pôsobila ako učiteľka na ZŠ Nábrežná v Nových Zámkoch a v Súkromnej základnej škole waldorfskej v Bratislave. Je spoluzakladateľkou Lesnej detskej škôlky v Berku. V súčasnosti študuje aj primárnu pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave. „Väčšiu časť  života sa venujem pedagogickým témam. Pedagogika, ktorá vychádza z poznania človeka je to, čo v Živej škole, bude stále živé.“

Ing. Darina Kürtiová - Živá škola Nové Zámky

Ing. Darina Kürtiová (triedna učiteľka 1.ročníka v šk. roku 2021/22)

Vyštudovala ekológiu, ochranu prírody a krajiny na Technickej Univerzite vo Zvolene. Po ukončení rodičovskej dovolenky si rozšírila vzdelanie o doplňujúce pedagogické štúdium a pracovala ako vychovávateľka a asistentka učiteľa na štátnej škole v Martine. V Živej škole pôsobila ako klubistka pre 1. a 2. ročník, vzdeláva sa vo waldorfskej pedagogike.

Mgr. Peter Polák (klubista pre 3. a 4. ročník v šk. roku 2021/22)

Vyštudoval telesnú výchovu a geografiu na FTVŠ Univerzity Komenského v Bratislave. Žil niekoľko rokov v Londýne, po návrate učil angličtinu a následne 4 roky telesnú výchovu a geografiu na ZŠ Karloveskej v Bratislave. Popri tom vyštudoval v Prahe waldorfskú pedagogiku a od roku 2013 pôsobil na Súkromnej waldorfskej škole v Bratislave. Najprv ako klubista a telocvikár, neskôr ako triedny a odborný učiteľ.

Mgr. Katarína Palacková (klubistka pre 1. a 2. ročník v šk. roku 2021/22)

Po ukončení štúdia na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre pracovala niekoľko rokov v sociálnej oblasti. Po narodení dcéry sa rozhodla svoje vzdelanie rozšíriť o doplňujúce pedagogické štúdium a tento rok úspešne ukončila aj štúdium primárnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Za najdôležitejšie vo výchove dieťaťa považuje rozvinutie jeho schopností do takej miery, aby bolo v dospelosti schopné vlastnej orientácie a vlastného úsudku.

Mgr. Ivana Csutorová - Živá škola Nové Zámky

Mgr. Ivana Csutorová (garant angličtiny metódou Helen Doron)

Vyštudovala anglický jazyk na Masarykovej univerzite, niekoľko rokov žila v zahraničí. V Nových Zámkoch vedie jazykovú školu Helen Doron English, v ktorej sa deti učia celosvetovo úspešnou metódou osvojovania angličtiny ako materinského jazyka. Má dvoch synov a vo voľnom čase sa venuje štúdiu inovatívnych pedagogických smerov.

Bc. Zuzana Ďurkovská Melišeková - Živá škola Nové Zámky

Bc. Zuzana Ďurkovská Melišeková (angličtina Helen Doron)

Vyštudovala rozvoj cestovného ruchu na SPU v Nitre. V minulosti pracovala pre viacero medzinárodných firiem. Po narodení dcérky si začala plniť svoj dávny sen, učiť deti anglický jazyk prirodzenou hravou formou. Vo voľnom čase sa venuje samoštúdiu waldorfskej pedagogiky a navštevuje rôzne sebarozvojové semináre.