Učiteľky a učitelia Živej školy

Mgr. Miroslava Okuliarová - Živá škola Nové Zámky

Mgr. Miroslava Okuliarová (triedna učiteľka 3.ročníka v šk. roku 2020/21)

Pracovala ako triedna učiteľka na štátnej škole i v súkromnej základnej škole waldorfskej v Bratislave. Pôsobila ako garant za pedagogickú oblasť v Zariadení lesnej pedagogiky Krásne Sady – Mlynica. Je držiteľkou environmentálnej ceny Živel roka 2015, za stavbu hlineného domu so svojimi žiakmi, absolventka kurzov intuitívnej pedagogiky a pedagogiky Marie Montessori.

Mgr. Barbora Frýželková - Živá škola Nové Zámky

Mgr. Barbora Frýželková (triedna učiteľka 2.ročníka v šk. roku 2020/21)

Vyštudovala anglický jazyk a literatúru na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, je absolventkou ZUŠ v hre na priečnu flautu. Sprevádzala deti v Detskej lesnej škôlke v Nových Zámkoch. V súčasnosti študuje waldorfskú pedagogiku a primárnu pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Je lektorkou anglického jazyka metódou Helen Doron English.

Mgr. Veronika Mihóková - Živá škola Nové Zámky

Mgr. Veronika Mihóková (triedna učiteľka pre prvý ročník v šk. roku 2020/2021)

Vyštudovala pedagogický smer – slovenský jazyk a literatúru a ruský jazyk a literatúru. Pôsobila ako učiteľka na ZŠ Nábrežná v Nových Zámkoch a v súkromnej základnej škole waldorfskej v Bratislave. Je spoluzakladateľkou Lesnej detskej škôlky v Berku. „Väčšiu časť  života sa venujem pedagogickým témam. Pedagogika, ktorá vychádza z poznania človeka je to, čo v Živej škole, bude stále živé.“

Ing. Darina Kürtiová - Živá škola Nové Zámky

Ing. Darina Kürtiová (triedna učiteľka pre 1.ročník v šk. roku 2021/22, klubistka pre 1.ročník v šk. roku 2020-21)

Vyštudovala ekológiu, ochranu prírody a krajiny na Technickej Univerzite vo Zvolene. Po ukončení rodičovskej dovolenky si rozšírila vzdelanie o doplňujúce pedagogické štúdium a pracovala ako vychovávateľka a asistentka učiteľa na štátnej škole v Martine. V súčasnosti rozširuje svoje poznatky o waldorfskú pedagogiku a homeopatiu.

Mgr. Katarína Palacková - Živá škola Nové Zámky

Mgr. Katarína Palacková (klubistka pre 2. a 3. ročník v šk. roku 2020/21)

Po ukončení štúdia na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre pracovala niekoľko rokov v sociálnej oblasti. Po narodení dcéry sa rozhodla svoje vzdelanie rozšíriť o doplňujúce pedagogické štúdium a v súčasnosti študuje primárnu pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Za najdôležitejšie vo výchove dieťaťa považuje rozvinutie jeho schopností do takej miery, aby bolo v dospelosti schopné vlastnej orientácie a vlastného úsudku.

Mgr. Ivana Csutorová - Živá škola Nové Zámky

Mgr. Ivana Csutorová (garant angličtiny metódou Helen Doron)

Vyštudovala anglický jazyk na Masarykovej univerzite, niekoľko rokov žila v zahraničí. V Nových Zámkoch vedie jazykovú školu Helen Doron English, v ktorej sa deti učia celosvetovo úspešnou metódou osvojovania angličtiny ako materinského jazyka. Má dvoch synov a vo voľnom čase sa venuje štúdiu inovatívnych pedagogických smerov.

Bc. Zuzana Ďurkovská Melišeková - Živá škola Nové Zámky

Bc. Zuzana Ďurkovská Melišeková (angličtina Helen Doron)

Vyštudovala rozvoj cestovného ruchu na SPU v Nitre. V minulosti pracovala pre viacero medzinárodných firiem. Po narodení dcérky si začala plniť svoj dávny sen, učiť deti anglický jazyk prirodzenou hravou formou. Vo voľnom čase sa venuje samoštúdiu waldorfskej pedagogiky a navštevuje rôzne sebarozvojové semináre.