Živá škola

Živá škola Nové Zámky ako nezisková organizácia bola založená v roku 2018 za účelom poskytovania inovatívnych foriem vzdelávania pre deti aj dospelých. Stojí za ňou skupina rodičov a učiteľov, ktorí chceli vytvoriť širšiu možnosť výberu vo výchove a vzdelávaní v našom regióne. Naším zámerom je zmena pohľadu na skutočnosť, že dieťa tu nie je preto, aby napĺňalo potreby školy, ale škola má vychádzať zo zdravých potrieb dieťaťa.

Na základe spolupráce so ZŠ Mostná v Nových Zámkoch vznikla na jej pôde v školskom roku 2018/19 prvácka trieda waldorfského typu, kde sa rovnako ako hlava rozvíjajú aj srdce a ruky a veľký dôraz sa kladie na tvorbu zdravých sociálnych vzťahov medzi rodičmi, učiteľmi a deťmi. V školskom roku 2023/24 nám počet tried narástol už na šesť, od prvákov až po šiestakov. Prestup do všetkých ročníkov je stále možný.

Rodičia, ktorí zvažujú pre svoje dieťa Živú školu, kontaktujte nás prosím mailom alebo telefonicky, aby sme Vás mohli informovať o aktuálnych termínoch stretnutí a možnosti vidieť vyučovanie v triedach.

Ďakujeme Konfer TV za reportáž o Živej škole.

Za materiálnu, finančnú aj odbornú pomoc pri rekonštrukciách tried Živej školy v ZŠ Mostná ďakujeme firme IP build.

Za catering a zabezpečenie občerstvenia na podujatiach Živej školy ďakujeme reštaurácii Slnečnica.