Otvorené hodiny v Živej škole

Ak máte záujem navštíviť otvorenú hodinu v niektorej z tried Živej školy, nájdite si voľný termín a rezervujte si ho na tel.č.: 0907 296 150.

12.3.202413.3.202414.3.202419.3.202420.3.202421.3.2024
1.Dobsadenéobsadenéobsadenéobsadené
1.Dobsadené
1.D
2.Dobsadenéobsadené
3.Dobsadené
4.Dobsadenéobsadenéobsadené
5.Dobsadenéobsadenéobsadenéobsadenéobsadenéobsadené
6.Dobsadené