Pre rodičov

Tu sa nachádzajú informácie najmä pre rodičov a potencionálnych budúcich rodičov žiakov tried Živej školy na ZŠ Mostná. Niektoré sekcie sú vzhľadom na svoj obsah týkajúci sa konkrétnej triedy, rozvrhu atd. prístupné až po zadaní hesla, ktoré získate u svojej triednej učiteľky.

Vyučovanie v Živej škole

Spolupráca rodičov a školy

Často kladené otázky

Naši učitelia a učiteľky

Vnútorný poriadok triedy Živej školy (interné informácie – heslo)

Rozvrh hodín a predmety (interné informácie – heslo)