Učiteľky a učitelia Živej školy

Mgr. Michal Klučka (triedny učiteľ 5.ročníka v šk.roku 2022/23)

Vyštudoval fyziku a manažment na FMFI Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil na Súkromnej základnej škole waldorfskej v Bratislave ako triedny a odborný učiteľ matematiky a fyziky. Waldorfskú pedagogiku študoval v nemeckom Kasseli.

Mgr. Peter Polák (triedny učiteľ 4.ročníka v šk.roku 2022/23)

Vyštudoval telesnú výchovu a geografiu na FTVŠ Univerzity Komenského v Bratislave. Žil niekoľko rokov v Londýne, po návrate učil angličtinu a následne 4 roky telesnú výchovu a geografiu na ZŠ Karloveskej v Bratislave. Popri tom vyštudoval v Prahe waldorfskú pedagogiku a od roku 2013 pôsobil na Súkromnej waldorfskej škole v Bratislave. Najprv ako klubista a telocvikár, neskôr ako triedny a odborný učiteľ.

Mgr. Veronika Mihóková - Živá škola Nové Zámky

Mgr. Veronika Mihóková (triedna učiteľka 3. ročníka v šk. roku 2022/23)

Vyštudovala pedagogický smer – slovenský, ruský jazyk a literatúru, ktorý si doplnila štúdiom primárnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Waldorfskú pedagogiku vyštudovala v tiež Bratislave. Pôsobila ako učiteľka na ZŠ Nábrežná v Nových Zámkoch a v Súkromnej základnej škole waldorfskej v Bratislave. Je spoluzakladateľkou Lesnej detskej škôlky v Berku. „Väčšiu časť  života sa venujem pedagogickým témam. Pedagogika, ktorá vychádza z poznania človeka je to, čo v Živej škole, bude stále živé.“

Ing. Darina Kürtiová (triedna učiteľka 2.ročníka v šk. roku 2022/23)

Vyštudovala ekológiu, ochranu prírody a krajiny na Technickej Univerzite vo Zvolene. Po ukončení rodičovskej dovolenky si rozšírila vzdelanie o doplňujúce pedagogické štúdium a pracovala ako vychovávateľka a asistentka učiteľa na štátnej škole v Martine. V Živej škole pôsobila aj ako klubistka pre 1. a 2. ročník, vzdeláva sa vo waldorfskej pedagogike.

Mgr. Peter Úll (spolu s Jaroslavou Úllovou triedny učiteľ 1.ročníka v šk. roku 2022/23)

Vyštudoval politológiu na Trnavskej univerzite. Osem rokov pôsobil ako učiteľ dejepisu a spoločenskovedných predmetov na strednej waldorfskej škole v Prahe, kde bol v rokoch 2016-2020 i triednym učiteľom. Ako lektor, vedúci diskusných krúžkov či moderátor textových skupín pôsobil vo viacerých vzdelávacích iniciatívach a inštitúciách. Príležitostne publikuje.

Bc. Jaroslava Úllová (eurytmistka)

Vyštudovala liečebnú pedagogiku na Univerzite Komenského a pohybové umenie eurytmie vo vzdelávaní Anna-Sophia v Bratislave. Tri roky pôsobila ako učiteľka eurytmie na waldorfskej strednej škole v Prahe a v Příbrami. Viedla kurzy eurtymie na waldorfskom seminári v Prahe. Na ZŠ Mostná pôsobí na báze dobrovoľníckej činnosti. Je matkou dvoch synov a je fascinovaná umením, ktoré vychováva a lieči.

Mgr. Barbora Frýželková - Živá škola Nové Zámky

Mgr. Barbora Frýželková (klubistka pre 3. a 4. ročník v šk. roku 2022/23, lektorka angličtiny metódou Helen Doron)

Vyštudovala anglický jazyk a literatúru a následne aj primárnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, je absolventkou ZUŠ v hre na priečnu flautu. Predtým ako začala učiť v Živej škole, sprevádzala deti v Detskej lesnej škôlke v Nových Zámkoch. V súčasnosti sa vzdeláva vo waldorfskej pedagogike a je lektorkou anglického jazyka metódou Helen Doron English.

Mgr. Katarína Palacková (klubistka pre 1. a 2. ročník v šk. roku 2022/23)

Po ukončení štúdia na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre pracovala niekoľko rokov v sociálnej oblasti. Po narodení dcéry sa rozhodla svoje vzdelanie rozšíriť o doplňujúce pedagogické štúdium a tento rok úspešne ukončila aj štúdium primárnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Za najdôležitejšie vo výchove dieťaťa považuje rozvinutie jeho schopností do takej miery, aby bolo v dospelosti schopné vlastnej orientácie a vlastného úsudku.

Mgr. Ivana Csutorová - Živá škola Nové Zámky

Mgr. Ivana Csutorová (garant angličtiny metódou Helen Doron)

Vyštudovala anglický jazyk na Masarykovej univerzite, niekoľko rokov žila v zahraničí. V Nových Zámkoch vedie jazykovú školu Helen Doron English, v ktorej sa deti učia celosvetovo úspešnou metódou osvojovania angličtiny ako materinského jazyka.

Bc. Zuzana Ďurkovská Melišeková - Živá škola Nové Zámky

Bc. Zuzana Ďurkovská Melišeková (lektorka angličtiny metódou Helen Doron)

Vyštudovala rozvoj cestovného ruchu na SPU v Nitre. V minulosti pracovala pre viacero medzinárodných firiem. Po narodení dcérky si začala plniť svoj dávny sen, učiť deti anglický jazyk prirodzenou hravou formou.