Vyučovanie v Živej škole

Základné princípy pedagogiky Živej školy:

 • záujem o každé dieťa a jeho individualitu
 • ucelený prístup k vzdelaniu, kde sa rovnako ako hlava rozvíjajú aj srdce a ruky (inak povedané zručnosti, schopnosti, emocionálna a kognitívna rovina)
 • zážitkové a hravé objavovanie sveta nových znalostí a schopností bez stresového nátlaku na výkon kvôli známkam
 • zažívanie skutočného života, čo podporuje dieťa v budovaní zdravého vzťahu s reálnym svetom, nie tým virtuálnym
 • každodenný pohyb vonku, podporujúci imunitu a kondíciu dieťaťa
 • poskytnutie príjemného, pravidelného a prirodzeného rytmu dňa a týždňa
 • tvorba zdravých sociálnych vzťahov medzi rodičom, učiteľom a dieťatom

Hlavné vyučovanie prebieha formou blokovej výučby v tzv. epochách. Jednotlivé predmety sa pri takejto forme prepájajú a vytvárajú tak ucelený pohľad na preberanú tému. V rámci podpory radosti z objavovania nie sú deti na prvom stupni zaťažované veľkým množstvom domácich úloh a známkami. Veríme v motivujúci spôsob ústneho hodnotenia.

V každodennej práci s deťmi sa uplatňujú alternatívne pedagogické prístupy. Jadro vyučovania je inšpirované waldorfskou pedagogikou, využívajú sa hry intuitívnej pedagogiky s cieľom posilnenia sociálnych zručností detí.

Deti sa v rámci týždňa budú učiť okrem iného …

 • hrať na flaute podporujúcej správne dýchanie a motoriku
 • rozvíjať vnímanie a zažívanie priestoru na formovom kreslení (geometria v pohybe)
 • anglický jazyk zážitkovým spôsobom podľa metódy Helen Doron English
 • manuálne zručnosti, čím budú rozvíjať obe hemisféry mozgu
 • modelovať včelím voskom, neskôr hlinou kvôli rozvíjaniu predstavivosti a jemnej motoriky

Poobedný klub funguje do 16,00 a jeho súčasťou je pravidelný pobyt v prírode (Lesopark Sihoť a širšie okolie ZŠ Mostná), nielen kvôli prirodzenému vytváraniu vzťahu k prírode ale aj pre budovanie dobrej imunity a zdatnosti tela. Naši žiaci napríklad bez problémov absolvovali prechádzku po hrádzi až do Lesnej škôlky 🙂