Kto sme

Živá škola Nové Zámky je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2018 za účelom poskytovania inovatívnych foriem vzdelávania pre deti aj dospelých. Za jej založením stojí skupina rodičov a učiteľov, ktorí chceli vytvoriť širšiu možnosť výberu vo výchove a vzdelávaní v našom regióne. Naším zámerom je zmena pohľadu na skutočnosť, že dieťa tu nie je preto, aby napĺňalo potreby školy, ale škola má vychádzať zo zdravých potrieb dieťaťa.

Na základe spolupráce so ZŠ Mostná vznikla v školskom roku 2018/19 v Nových Zámkoch prvácka trieda so zameraním na ucelený prístup k vzdelaniu, kde sa rovnako ako hlava rozvíjajú aj srdce a ruky a veľký dôraz sa kladie na tvorbu zdravých sociálnych vzťahov medzi rodičmi, učiteľmi a deťmi. V školskom roku 2020/21 ponúkame zápis do ďaľšej prváckej triedy, ako aj prestup do druháckej triedy a tretiackej triedy.

Živá škola n.o. tiež pravidelne organizuje semináre pre dospelých (najmä na témy týkajúce sa výchovy, pedagogiky, sebarozvoja …) a tiež zaujímavé zážitkové akcie pre deti a rodiny. Aktuálny program nájdete aj na facebookovej stránke: Živá škola Nové Zámky.

Budeme radi a otvorení akejkoľvek spolupráci či prepájaniu sa s ľuďmi, či organizáciami na projektoch so spoločnými zámermi. Tvoríme zmeny aktívne, nie len o nich hovoríme…

Výročná správa neziskovej organizácie Živá škola za rok 2018

Výročná správa neziskovej organizácie Živá škola za rok 2019