Kto sme …

Živá škola Nové Zámky ako nezisková organizácia bola založená v roku 2018 za účelom poskytovania inovatívnych foriem vzdelávania pre deti aj dospelých. Stojí za ňou skupina rodičov a učiteľov, ktorí chceli vytvoriť širšiu možnosť výberu vo výchove a vzdelávaní v našom regióne. Naším zámerom je zmena pohľadu na skutočnosť, že dieťa tu nie je preto, aby napĺňalo potreby školy, ale škola má vychádzať zo zdravých potrieb dieťaťa.

Na základe spolupráce so ZŠ Mostná v Nových Zámkoch vznikla na jej pôde v školskom roku 2018/19 prvácka trieda so zameraním na ucelený prístup k vzdelaniu, kde sa rovnako ako hlava rozvíjajú aj srdce a ruky a veľký dôraz sa kladie na tvorbu zdravých sociálnych vzťahov medzi rodičmi, učiteľmi a deťmi. V školskom roku 2021/22 nám počet tried narástol už na štyri: máme štvrtákov, tretiakov, druhákov aj prvákov. Prestup do všetkých ročníkov je stále možný.

Živá škola n.o. okrem aktivít súvisiacich s triedami pravidelne organizuje semináre pre dospelých (najmä na témy týkajúce sa výchovy, pedagogiky, sebarozvoja …) a tiež zaujímavé zážitkové akcie pre deti a rodiny. V roku 2020 a čiastočne aj 2021 boli tieto naše aktivity veľmi obmedzené protipandemickými opatreniami, dúfame že už čoskoro v nich budeme môcť naplno pokračovať. Aktuálny program vždy nájdete aj na našej facebookovej stránke: Živá škola Nové Zámky.

Budeme radi a otvorení akejkoľvek spolupráci či prepájaniu sa s ľuďmi, či organizáciami na projektoch so spoločnými zámermi. Tvoríme zmeny aktívne, nie len o nich hovoríme…

Rok 2021 …