Darujte 2% Živej škole n.o.

Medzi hlavné aktivity našej neziskovej organizácie patrí okrem zabezpečenia fungovania tried Živej školy na ZŠ Mostná aj organizovanie prednášok a seminárov pre verejnosť. Tematicky sú zamerané najmä na vzdelávanie, výchovu detí či sebarozvoj. Taktiež organizujeme umelecké a remeselné dielne pre deti aj pre dospelých.

Počas minulých dvoch rokov boli naše aktivity veľmi obmedzené kvôli pandémii koronavírusu a opatrení proti jeho šíreniu. Dúfame, že sa už situácia zlepší a čoskoro budeme môcť plnohodnotne pokračovať. Medzi naše najúspešnejšie doteraz uskutočnené podujatia patril cyklus pre dospelých Večery s umením, či pedagogicky zameraný Festival pod jednou strechou, ktorého myšlienkou bolo prepájanie jednotlivých inovatívnych prúdov vo vzdelávaní a ich reálne uplatnenie na školách.

Svoje aktivity financuje Živá škola z rôznych dotácií, príspevkov a darov, tak, aby boli prístupné širokej verejnosti zdarma a aby aj ich ponuka bola dostatočne kvalitná a pestrá. Od roku 2020 sa uchádzame aj o poukázanie 2% z daní fyzických a právnických osôb.

Editovateľné tlačivo na poukazovanie 2% pre FO s vyplnenými údajmi Živej školy nájdete tu.

Údaje na poukázanie dane:

Názov: Živá škola n.o.

IČO: 51736730