Darujte 2% Živej škole n.o.

Jednou z hlavných aktivít Živej školy je organizovanie prednášok a seminárov tematicky zameraných najmä na vzdelávanie, výchovu detí či sebarozvoj. Taktiež organizuje umelecké a remeselné dielne pre deti aj pre dospelých. Medzi najúspešnejšie v uplynulom roku patril cyklus pre dospelých Večery s umením, alebo pedagogicky zameraný Festival pod jednou strechou, ktorého myšlienkou bolo prepájanie jednotlivých inovatívnych prúdov vo vzdelávaní a ich reálne uplatnenie na školách.

Tieto aktivity financuje Živá škola z rôznych dotácií, príspevkov a darov, tak aby boli prístupné širokej verejnosti zdarma a aby aj ich ponuka bola dostatočne kvalitná a pestrá. V roku 2020 sa po prvý raz môžme uchádzať aj o poukázanie 2% z daní fyzických a právnických osôb. https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=30012

Tu nájdete Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby na stiahnutie (údaje Živej školy sú už vyplnené, treba ale zarovnať IČO doprava resp. vložiť pred neho pár medzerníkov, doplniť svoje údaje a formulár si vytlačiť 🙂