Výročné správy neziskovej organizácie Živá škola

Medzi povinnosti neziskovej organizácie patrí každoročné zostavenie a zverejnenie výročnej správy. Tu môžete nájsť všetky výročné správy Živej školy n.o. od jej vzniku: