Darujte 2% Živej škole n.o.

Pomôžte nám aj naďalej prinášať do nášho mesta rozmanitosť vo vzdelávaní.

Venujte 2% z Vašich daní a podporte deti, učiteľov a rodičov, ktorí už piaty rok v Nových Zámkoch tvoria Živú školu.

Rastieme každým rokom aj vďaka Vám.

Údaje na poukázanie 2% :
Živá škola n.o.
IČO: 51736730

Postup na poukázanie 2% z dane pre zamestnanca

Vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane“.

15.2. 2023 – do tohto termínu je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Následne požiadajte zamestnávateľa o vystavenie „Potvrdenia o zaplatení dane“.

30.4. 2023 – do tohto termínu je potrebné obe tlačivá /Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane/ doručiť alebo zaslať poštou na príslušný daňový úrad v mieste vášho bydliska.

Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2%. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.

Tlačivo na stiahnutie

Postup na poukázanie 2% z dane pre fyzickú osobu, ktorá si daňové priznanie podáva sama

Fyzická osoba podáva daňové priznanie typu A alebo B. Priamo v daňovom priznaní uvedie údaje o prijímateľovi 2% a výške poukázanej sumy.

31.3. 2023 – posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti.

Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2%. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.

Postup na poukázanie 1% (2%) z dane pre právnickú osobu

Právnická osoba (firma) vyplní údaje o prijímateľovi 1 % (2 %) a výške poukázanej sumy priamo v daňovom priznaní.

2 % z dane môže poukázať právnická osoba (firma) v prípade, že počas roka 2022 až do termínu na podanie DP poskytla finančný dar vo výške min. 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (napr. nášmu OZ alebo inej organizácii).

31.3. 2023 – posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad v mieste sídla spoločnosti a termín zaplatenia daňovej povinnosti (pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak)

Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla takouto formou pomôcť. Výška sumy na poukázanie pre jednu organizáciu predstavuje minimálne 8 €.

Všetky tlačivá nájdete aj na: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/