Festival Pod jednou strechou 2019

Prvý ročník festivalu inovatívneho vzdelávania Pod jednou strechou sa uskutočnil 12. októbra 2019 na ZŠ Mostná v Nových Zámkoch.

V prvom rade ďakujeme Mestu Nové Zámky za finančnú podporu z participatívneho rozpočtu, ZŠ Mostná a pánovi riaditeľovi Halmešovi za poskytnutie priestorov a spoluorganizáciu Festivalu. Zišlo sa nás tam dokopy 150 ľudí (!) z rôznych škôl a inštitúcií. Prišli riaditelia, učitelia, rodičia, iniciatívy ľudí, ktorí sa naozaj CHCÚ SPÁJAŤ v téme vzdelávania. V neposlednom rade ĎAKUJEME lektorom, pani učiteľkám zo škôl, škôlok, že nám venovali svoj čas a skúsenosti a zdieľali ich s nami vo forme prednášok, workshopov, tvorivých dielní.

Taktiež ĎAKUJEME výrobcom a predajcom krásnych vecí, kníh, ktoré sme si mohli nakúpiť a úžasnému jedlu, ktoré nám poskytla reštaurácia Slnečnica.

Hostia festivalu:

Pavel Kraemer, Ph.D., vyštudoval teoretickú matematiku na MFF UK, učil matematiku, fyziku, zemepis a cudzie jazyky na waldorfských školách u ČR, v Nemecku, Švajčiarsku a na Ukrajine. V zahraničí navštívil celú radu slobodných škôl – Solvikskolan, Ščetininovu školu, školy Krishnamurtiho a Sri Aurobinda a desiatky waldorfských škôl. Organizuje vzdelávanie učiteľov vo waldorfskej a intuitívnej pedagogike, besedy o nových prúdoch vo vzdelávaní Škola Života a festivaly inovativných škôl InoEduFest. Mentoruje učiteľov v inovativných školách a školám poskytuje supervíziu. Založil „Institut pro podporu inovatívního vzdělávání“ v Prahe, ktorý prepája rôzne alternatívne prúdy vo vzdelávaní a poskytuje im podporu.

Miroslava Okuliarová – pracovala ako triedna učiteľka na štátnej i súkromnej Waldorfskej škole v Bratislave. Neskôr pôsobila ako garant za pedagogickú oblasť v Zariadení lesnej pedagogiky Krásne Sady. Je držiteľkou enviromentálnej ceny Živel roka 2015, za stavbu hlineného domu so svojimi žiakmi. V súčasnosti spolutvorí , s rodičmi a učiteľmi, projekt Živej školy na ZŠ Mostná.

Veronika Mihóková – vyštudovala pedagogický smer – slovenský jazyk a literatúra a ruský jazyk. Pôsobila ako učiteľka na ZŠ Nábrežná v Nových Zámkoch, je spoluzakladateľka Lesnej detskej škôlky v Berku, v súčasnosti pôsobí v Súkromnej základnej škole waldorfskej v Bratislave.

PhDr. Andrea Nagyová vyštudovala psychológiu. Pracovala niekoľko rokov ako detská psychologička v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva. Je autorkou troch edukatívnych kníh pre deti a rodičov. V súčasnosti má súkromnú prax a realizuje workshopy najmä pre rodičov a učiteľov. Aktívne sa zúčastnila aj konferencie Umenie byť ženou v Bratislave.

Anna Pásztó je učiteľkou  na ZŠ Mostná, zaujíma sa o alternatívne formy vyučovania, najmä o montessori pedagogiku, ktorej sa venovala v predškolskom zariadení v Bratislave. V súčasnosti sa venuje s deťmi splývavému čítaniu metódy SFUMATO

Eva Moravčíková je pedagogička s 27 ročnou praxou pre primárne vzdelávanie na ZŠ Mostná, Hejného metóde v matematike sa venuje tretím rokom.

Dáša Čerháková študovala na FF UKF v Nitre. Po siedmich rokoch strávených v oblasti štátnej správy a mediálnych služieb sa vrátila do učiteľského prostredia (ZŠ Semerovo). V šk. roku 2016/17 absolvovala Individuálny rozvojový program učiteľa (IRPU) zameraný na osobný rozvoj učiteľa za pomoci mentora. Voľný čas venuje projektu Túlavá čitáreň, ktorý netradičnými literárnymi podujatiami podporuje knižnú kultúru a neprofesionálnemu divadelnému súboru Divadlu Paradox. 

Zuzana Krivošová je eurytmistka a liečebná eurytmistka. „Pôsobím vo waldorfskej škole v Bratislave. Venujem sa zapojeniu verejnosti do rozhodovania o veciach verejných vo forme participatívneho plánovania a rozpočtovania.“

Katarína Bolfová – Kalimbohranie – „Sme tím ľudí s dlhoročnou pedagogickou praxou, so skúsenosťami práce s deťmi a zážitkovou pedagogikou. Veríme, že je veľmi dôležité, aby sa deti vo svojom vývoji stretávali s kvalitou.Netýka sa to len výchovy, stravy, oblečenia…ale týka sa to umenia a hudby.“

Martina Lachmannová – je sprievodkyňou detí v Detskom klube Hájanka a taktiež dlhoročnou organizátorkou a lektorkou kurzou v predškolskej waldorfskej pedagogike, spoluzakladateľka inštitútu Alma Sofia.