Podporili nás

Vznik a fungovanie Živej školy by nebolo možné bez finančnej a materiálnej pomoci ľudí a organizácií, ktoré nás doposiaľ podporili.