Večery s umením

Počas školského roku 2018/2019 prebiehal cyklus workshopov, zameraných na priblíženie jednotlivých predmetov, ktoré sa vyučujú v triedach Živej školy. Tento veľmi úspešný projekt bol finančne podporený mestom Nové Zámky.

Workshop učenia matematiky, formové kreslenie, 28.9.2018
Miroslava Okuliarová predstavila verejnosti spôsob, akým sa deti v triede Živej školy učia geometriu voľnou rukou, na čo slúži a čo rozvíja formové kreslenie u detí. Rodičia mali možnosť si na vlastnej koži porovnať, aké je to učiť sa napríklad násobkové rady alebo vybrané slová „naspamäť“ vs. „v pohybe“ prostredníctvom príbehu, rytmu a opakovania.

Workshop akvarelovej techniky maľby, 12.10.2018
Konal sa vďaka lektorke Janke Baníkovej, ktorá nám predstavila techniku maľovania „mokré do mokrého“ akvarelovými farbami. Uviedla nás do spôsobu ako deti zažívajú kvalitu farieb cez príbehy.

Workshop „Každý môže spievať – spev podľa metódy Werbeck“, 9.11.2018
Viedla ho Lucia Piršelová, speváčka v zbore Gloria Dei a taktiež pedagóg hudobnej výchovy na Základnej súkromnej škole waldorfskej v Bratislave. Predstavila nám metódu spevu podľa pani Werbeck, kde sme si spolu jemnou technikou odkrývali hlas a následne si zaspievali niekoľko pesničiek s hudobnými nástrojmi.

Workshop Eurytmia, 25.január 2019
„Ochutnávkou“ tohto málo známeho pohybového umenia previedla účastníkov tohto seminára Jana Baníková – absolventka eurytmickej školy Anna Sophia v Bratislave a pedagóg eurytmie pre deti dospelých. Eurytmia je pohybové umenie vyjadrujúce kvalitu hlások a tónov v
pohybe,vyučuje sa na waldorfských školách.

Čaro hliny, 10.máj 2019
Posledný seminár tohto úspešného cyklu workshopov sa pod vedením skúsenej lektorky venoval terapeutickému modelovaniu z hliny, kde podstatou nie je konečný výrobok ale celkový proces práce s materiálom.

V nasledujúcom školskom roku 2019/2020 sa konal ešte jeden dodatočný workshop súvisiaci s predstavovaním predmetov zo Živej školy.

Učenie cez umenie: Ako viesť deti s samostatnosti + workshop tkania na rámikoch, 23.11.2019

Aj na príklade tkania nám lektorka Tatiana Maťová ukázala jednotlivé fázy procesu ako viesť deti k samostatnosti. Samostatnosť malé deti naučíme pôsobením na ich vôľu, v pravidelných rytmických úlohách až potom sa samostatnosť vie prejaviť vo vyšších ročníkoch v samostatnosti v myslení. Tvorivosť, zodpovednosť, sebareflexia, nezávislosť nevznikajú u dieťaťa hneď, ale láskyplným vedením detí dospelými, pôsobením na ich city a tým motiváciu k tvorbe činností.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *